Uno Svenningsson

Uno Svenningsson och Christer Karlsson spelad på Ulkeröds Loge den 15 juli 2021