Priser på Ulkeröd Gårds skjutbana

Prislista på våran skjutbana

  • Banentré (ej medlem): 200 kronor
  • Serieavgift (ej medlem): 130 kronor
  • Medlemskap i UWSC: 1 500 kronor
  • Serieavgift (medlem): 100 kronor
  • Vapenhyra (per serie): 50 kronor
  • Varje serie består av 25 patroner och 25 duvor
  • Instruktion per timme, privatlektion: 1 person 850 kronor, 750 kronor (medlem)
  • Instruktion per timme, grupplektion: 2 personer (eller fler) 1 350 kronor, 1 250 kronor (medlem)
  • Jägarexamen skjutskola: Första serien: 250 kronor Ytterligare serier: 150 kronor
  • Inskjutning av kulgevär: 300 kronor (30 minuter)

Betala helst med kort

Vi anordnar även specialsydda företagsarrangemang för större grupper och givetvis kan vi fixa härlig mat till ert besök på Ulkeröds Gård. Kontakta oss på skjutbana@ulkerodsgard.se för offert.