RESTAURANG

GLADA LAMM

På Ulkeröds Gård bedriver vi lammproduktion med inriktning på höstlamm. Det innebär att lammen föds under mars-april inne i vårt fårhus och växer upp ute i våra beteshagar för att sedan slaktas under juli-september. Våra fårraser är Texel och Gotland.

Texelfår – den bästa köttrasen

I vår restaurang serverar vi enbart kött från våra Texellamm. Styckningsdetaljerna från Texellamm är svårslagna med djupa kottletter, stora innerfiléer, stora stekar och välfyllda bogar. Texelköttet är välmarmorerat och har en mild smak som uppskattas av de flesta. Rasen kom på 1800-talet och har sitt ursprung från ön Texel vid den holländska kusten.

Gotlandsfår – den bästa pälsrasen

Våra renrasiga pälsfår är duktiga slyröjare och ger mycket vackra pälsskinn. Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Genom urval för storlek och pälskvalitet har Gotlandsfåret utvecklats till en bra ras för skinn produktion.

Gårdens egna lamm

Alla våra lamm är i huvudsak uppvuxna på mjölk från tackan och bete i hagarna runt gården. Får är kända som ”busk- och slyröjare” vilket innebär att de på ett mycket bra sätt hjälper till att hålla Sveriges landskap öppna. De är också relativt kräsna i sitt betesval på vallar. Vi bearbetar jorden regelbundet och ser till att så in de speciella växter och örter som fåren älskar. Detta ger naturligtvis även en mycket god smak på köttet, våra lamm betar bland annat kummin, senap, vitklöver och svartkämpar.

Gårdsbutiken

Här erbjuder vi får- ooch lammskinn, får- och lammkorvar, rökt kött från får och lamm samt lammkött.

TA EN LITEN TUR HÄR