Om Ulkeröds Gård

Ulkeröds Gård har anor från 1600 talet och tack vare varsam renovering känns historien på gården.

Sedan 2003 ägs och drivs Ulkeröds Gård av familjen Lyrdal. Utöver de verksamheter som beskrivs på hemsidan så är det ett aktivt jord och skogsbruk. Gården är på ca 440 ha varav 270 ha producerande skog och 95 ha är öppen mark för jordbruk samt betesmark. På gården finns lammuppfödning samt ett bestånd av Higland cattle.