Välkommen att kontakta Ulkeröds Gård

Kontakta Ulkeröds Gård AB

E-Mail: info@ulkerodsgard.se
Gårdskontor – 0524-620 50

Adress Ulkeröds Gård, 455 96 Hedekas 

Niklas Lyrdal

Niklas Lyrdal
Banchef, skjutintruktör,  utbildningar
niklas@ulkerodsgard.se
070-247 75 00

Oskar Johansson
Yrkesjägare och skjutinstruktör
oskar@ulkerodsgard.se
073-337 66 88

Karin Lyrdal

Karin Lyrdal
Hotell och restaurangchef
karin@ulkerodsgard.se
070-300 86 68

Jan-Åke Barvehag

Jan-Åke Barvehag
Marknadsansvarig, bokning av utbildning
jan-ake@ulkerodsgard.se
070-233 32 05

Lars Olof Lyrdal
VD
lars.olof@ulkerodsgard.se
070-584 05 00

Karl Modig
Skjutinstruktör
kalle@ulkerodsgard.se

Lena Lyrdal

Lena Lyrdal
Hotell och resturang
lena@ulkerodsgard.se

Marie-Louise Strand
Ekonomi
marie-louise@ulkerodsgard.se

Maria Andersson
Sociala media
maria@ulkerodsgard.se
073-316 17 62

David Magnusson

David Magnusson
Skjutinstruktör
david@ulkerodsgard.se

Malin Stårbeck

Malin Stårbeck
Gårdsbutik. Hotell och resturang
restaurang@ulkerodsgard.se

Charles Thisell

Charles Thisell
Jägarexamensinstruktör
charles@ulkerodsgard.se
 

Ulkerod_20150714_masiner_portrait_traktor_webb01

Anderas Johansson
Skjutinstruktör
info@ulkerodsgard.se

Esther Cornelissen
Hotell och restaurang
restaurang@ulkerodsgard.se

Fredrik Nordberg

Fredrik Nordberg
Skjutinstruktör
fredrik@ulkerodsgard.se
 

Ulkerod_20150714_masiner_portrait_traktor02

Martin Lyrdal
Skjutinstruktör
martin@ulkerodsgard.se

Urban Lindskog

Urban Lindskog
Gårdsförman
info@ulkerodsgard.se