Jakt på Ulkeröds Gård

På Ulkeröds Gård anordnar vi jakter

Vi jagar på ca 610 hektar i fantastisk miljö. Jakter som lämpar sig för våra nyblivna jägare, dvs alla de som tagit Jägarexamen hos oss. Men också jakter där alla jägare är välkomna att jaga.

Utöver schemalagda jakter så arrangerar vi jakter anpassade efter dina önskemål. Skicka e-post: jakt@ulkerodsgard.se så blir du snart kontaktad kan diskutera önskemål och få förslag på jakter som passar dig och dina vänner.