GÅRDEN

FÅR HJORT HIGHLANDS

Våra djur

Vi startade vår lammproduktion 2011 med 20 tackor och genom åren har vår verksamhet vuxit. 2012 byggde vi ett nytt fårhus och idag har vi 180 tackor och föder upp ca 250 lamm om året. På gården finns också 10 amkor av rasen Highland Cattel. Vi har också uppfört ett vilthägn för dovhjortar.

Våra lamm

På Ulkeröds Gård bedriver vi lammproduktion med inriktning på höstlamm. Det innebär att lammen föds under mars-april inne i vårt fårhus och växer upp ute i våra beteshagar för att sedan slaktas under juli-september. Våra fårraser är Texel och Gotland.

Texelfår – den bästa köttrasen

I vår restaurang serverar vi enbart kött från våra Texellamm. Styckningsdetaljerna från Texellamm är svårslagna med djupa kottletter, stora innerfiléer, stora stekar och välfyllda bogar. Texelköttet är välmarmorerat och har en mild smak som uppskattas av de flesta. Rasen kom på 1800-talet och har sitt ursprung från ön Texel vid den holländska kusten.

Gotlandsfår – den bästa pälsrasen

Våra renrasiga pälsfår är duktiga slyröjare och ger mycket vackra pälsskinn. Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Genom urval för storlek och pälskvalitet har Gotlandsfåret utvecklats till en bra ras för skinn produktion.

Gårdens egna lamm

Alla våra lamm är i huvudsak uppvuxna på mjölk från tackan och bete i hagarna runt gården. Får är kända som ”busk- och slyröjare” vilket innebär att de på ett mycket bra sätt hjälper till att hålla Sveriges landskap öppna. De är också relativt kräsna i sitt betesval på vallar. Vi bearbetar jorden regelbundet och ser till att så in de speciella växter och örter som fåren älskar. Detta ger naturligtvis även en mycket god smak på köttet, våra lamm betar bland annat kummin, senap, vitklöver och svartkämpar.

Våra Dovhjortar

För att säkra tillgången på hjortkött till vår viltrestaurang Ekbacken, byggde vi 2016 ett vilthägn för dovhjortar. Dovhjorten kommer ursprungligen från Mesopotamien och mindre Asien men sedan slutet på 1800-talet finns den även i Sverige.

Hjortköttet är saftigt och smältande mört, det är magert och går utmärkt att hålla fryst under längre tid. Dovhjortköttet anses ha en något elegantare viltsmak och passar utmärkt till grillning.

Våra Highland Cattle

På gården finns idag en tjur och ett antal kalvar. Rasen är som är gjord för tuffa och karga förhållanden och kommer från höglandet i västra Skottland med mycket regn, hårda vindar och låga temperaturer.

Rasen ser ut som om den vore hämtad ur familjen Hedenhös med sin långa bruna päls som ofta hänger ner över ögonen och de långa hornen. Det är också en ras som kan livnära sig på magra beten och som anses vara en fantastisk buskröjare. Den räknas till de lätta köttraserna. Djuren är snälla och lugna, har lätta kalvningar och mycket goda moderliga egenskaper.

Köttet är fint marmorerat av insprängt fett, mört och smakrikt. En smak utöver det vanliga – fråga kocken när du besöker oss!

EN RUNDTUR FINNS HÄR